Інформація Лозівської ОДПІ Міндоходів у Харківській області від 15.12.2015

Які зміни до адміністрування ПДВ запропоновано

Законопроект щодо лібералізації Податкового кодексу передбачає такі нововведення:

  • Підвищення порогу для обов’язкової реєстрації платником ПДВ до 2 млн грн.
  • Збереження ставки 7% для фармацевтичної продукції.
  • Закріплення, що до бази оподаткування ПДВ не включається акцизний податок при роздрібній  торгівлі підакцизними товарами.
  • Уведення до формули розрахунку реєстраційної суми показника ΣОвердрафт.
  • Відновлення права на відшкодування ПДВ для всіх експортерів зернових і технічних культур.
  • Скасування необхідності складати податкову накладну для звільнених від ПДВ операцій і тих, операції з постачання яких обкладають за ставкою 0%.
  • Запровадження на 2016 рік перехідних умов у застосуванні сільгоспвиробниками спецрежиму - розподілу нарахованого ПДВ: 75% - до держбюджету, 25% - у в розпорядженні сільгоспвиробника, а також скасування спецрежиму з 1 січня 2017 року.
  • Заборона реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, після 180 днів від дати їх складання.
  • Запровадження офіційної публікації реєстру відшкодування ПДВ із відображенням у ньому даних про платника податку, заявлених до відшкодування з бюджету сум податку та стану їх відшкодування.

 

Оподаткування доходів від подажу нерухомості

Дохід, отриманий громадянином від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку ( разом з земельною ділянкою), або самої земельної ділянки, в межах норм визначених ст. 121 Земельного кодексу за умови перебування такого майна у власності понад 3 роки, не оподатковується податком на доходи.

Без оподаткування реалізується нерухомість, що перебуває у  власності менше 3 років у разі отримання її  у спадщину. Продаж господарських споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком розглядається як одна операція для цілей оподаткування.

При продажу власником об’єктів нерухомості, якими він володіє менше 3 років, або повторному протягом року, сплачується податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % . Для не громадян України, доходи за такими операціями оподатковуються в такому ж порядку, але за ставкою 15(20) % від доходу.

Дохід від продажу нерухомості визначається з ціни договору купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості майна. Якщо договірна ціна буде вище оціночної, то податок розраховується з ціни, зазначеної в договорі. Якщо ціна менше оціночної, то податок буде розраховуватися виходячи з оціночної ціни.

Податок розраховується самостійно  та сплачується через банк до нотаріального освідчення договору.

З 01.01.15 р. такі доходи підлягають обкладенню військовим збором за ставкою 1,5 %.

 

Як у звіті 1ДФ відобразити нарахований дохіду на користь померлої особи

Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку складання звіту, під ознакою доходу ,,106” відображається орендна плата за договором оренди нерухомого майна, яка нарахована на користь померлого орендодавця – фізичної особи податковим агентом із зазначенням його реєстраційного номера облікової картки.

Такий розрахунок подається за останній звітний період, на який припадає смерть фізичної особи.

Спадкування є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

У разі якщо орендарем після смерті фізособи-орендодавця за договором оренди продовжується нарахування орендної плати, то орендар не відображає відомості про нараховані суми орендної плати у податковому розрахунку форми № 1ДФ, оскільки відсутній суб’єкт, на користь якого проводиться таке нарахування.  У звіті 1ДФ має бути відображана сума орендної  плати у тому періоді, коли її фактично буде виплачено спадкоємцям із відповідним оподаткуванням за ознакою доходу відповідно до ступеню споріднення спадкоємців.

 

Щодо оподаткування сум індексації заробітної плати

Якщо підприємство з якихось причин її не проводило, то виникає необхідність провести донарахування індексації за попередні періоди.

Відповідно до Довідника ознак доходів,  Порядку складання  звіту за формою 1ДФ, доходи у вигляді заробітної плати, включаючи індексацію, зазначаються за ознакою доходу "101".

Отже, коли податковим агентом проводяться донарахування сум індексації заробітної плати за попередні податкові періоди  працюючим (звільненим) працівникам, такі суми донарахувань (нарахувань) при здійсненні перерахунку слід відносити до відповідних податкових періодів, за які провадяться нарахування, з відповідним відображенням у податковому розрахунку форми N 1ДФ.


За яких умов підприємець- платник єдиного податку може перейти у іншу группу

За умови дотримання фізособою-підприємцем вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

При цьому у платника єдиного податку 3 групи, який є платником ПДВ, анулюється реєстрація платника ПДВ у порядку, встановленому ПКУ, у разі обрання ним 1 або 2 групи чи ставки єдиного податку, встановленої для 3 групи, яка включає ПДВ до складу єдиного податку.

 

Про реєстрацію податкової накладної, якщо 15 день припадає на святковий чи вихідний

Платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

Операційний день триває з 0 до 23-ї години. Терміни реєстрації податкових накладних в ЄРПН, якщо п’ятнадцятий день, що настає за днем їх виписки, припадає на святковий чи вихідний день, не переносяться.

Порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі, визначеному статтею 120 прим. 1 ПКУ.

 

Електронний сервіс «Управління ЕЦП» працює в штатному режимі

Додатковий електронний сервіс для платників податків «Управління електронними цифровими підписами» працює в штатному режимі.

Сервіс створений для керівників підприємств, установ та організацій, які надають своїм працівникам право підпису податкових документів, а також право на тимчасове виконання обов’язків директора чи бухгалтера.  Керівник має можливість подати інформацію та сертифікати відкритих ключів ЕЦП осіб, яким надано відповідні повноваження.

Таке Повідомлення (код форми J(F)1391102) надсилається в електронному вигляді до автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності».

Сформоване Повідомлення керівник обов’язково підписує своїм електронним цифровим підписом, сертифікат якого на момент отримання Повідомлення вже наявний у системі подання документів в електронному вигляді як діючий сертифікат керівника. Після отримання Повідомлення ДФС приймає податкові документи, підписані уповноваженими особами, у порядку, визначеному законодавством.

Звертаємо увагу, що керівник самостійно встановлює строк дії наданих повноважень шляхом керування ЕЦП. Для цього при оформленні ЕЦП для уповноваженої особи у заявці на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП зазначається строк чинності ЕЦП, який має відповідати періоду виконання особою повноважень. 

 

За результатами 2015 року фізичні особи подаватимуть нову декларацію
про майновий стан і доходи

Фізичні особи за результатами 2015 р. подаватимуть декларацію затверджену Наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 859. Наказом затверджено:

- нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи;

- Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Нова декларація об’єднує звітність з податку на доходи фізичних осіб та військового збору без запровадження додаткової звітності.  

Ще одним із нововведень є зазначення платниками податків відомостей щодо окремих доходів, які не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та загальної річної суми доходу.

Кількість додатків до декларації зменшено із семи до чотирьох. За новими правилами додатки заповнюються лише при отриманні доходів, які передбачають окремий розрахунок оподатковуваного доходу: при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів, при операціях з інвестиційними активами, при отриманні іноземних доходів та самозайнятими особами.

 

Заява за формою №1-РС - для реєстрації спецрежиму ПДВ

Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у п. 209.6 ст. 209 ПКУ, може обрати спеціальний режим оподаткування.

Для реєстрації суб’єктом спецрежиму оподаткування сільськогосподарське підприємство надає заяву про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ за формою №1-РС.

Незалежно від того, чи зареєстроване сільськогосподарське підприємство платником ПДВ на загальних умовах, заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ подається таким сільськогосподарським підприємством до контролюючого органу не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа бажає перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, та у місяці, який передує початку такого податкового періоду.

 

Коли суб’єкт господарювання не застосовує РРО

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

При здійсненні розрахунків у безготівковій формі через установи банку реєстратор розрахункових операцій не застосовується.

 

Декларація з ПДВ: відображаємо придбаний товар у неплатника ПДВ

З 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку із сум ПДВ, нарахованих  при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).

Усі суми ПДВ, нараховані при придбанні товарів/послуг, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з ПДВ:

- у рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги оподатковуються за ставкою 20%;

- у рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги оподатковуються за ставкою 7%;

- у рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги оподатковуються за ставкою 0% або були придбані без ПДВ.

При цьому рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.

 

Хто підтвердить факт реєстрації платника ПДВ

Змінами до ПКУ скасовано такі документи, як свідоцтво про реєстрацію особи платником ПДВ та свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спецрежиму оподаткування, та надано право платникам податку за їх запитом отримувати витяги із реєстру платників ПДВ в контролюючих органах.

Оскільки отримання витягів з реєстру платників податку на додану вартість не є обов’язковим для платників, контролюючі органи не мають підстав вимагати їх у платників.

Підтвердженням факту реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності платником податку на додану вартість є наявність інформації про таку реєстрацію на офіційному веб-порталі ДФС, яка оновлюється щоденно.

 

Податковим агентом не здійснено перерахунок сум доходів і сум податкової соціальної пільги: законодавча відповідальність

Роботодавець зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги:

а) за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;

б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених п.п. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 ПКУ;

в) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Чинним законодавством не передбачено відповідальності за нездійснення податковим агентом перерахунку сум доходів і сум податкової соціальної пільги, якщо за наслідками цього не виникло недоплати податку на доходи фізичних осіб та відсутні помилки в звітності.

Однак, якщо під час проведення перевірки контролюючий орган виявляє недоплату, яка виникла у результаті нездійснення податковим агентом перерахунку сум доходів і сум податкової соціальної пільги, такий контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, яку повинен сплатити податковий агент та застосовує до такого податкового агента передбачені штрафні санкції.

 

Про нормативну грошову оцінку землі та плату за землю

ПКУне передбачено обов’язковості щорічного надання платником земельного податку довідки про розмір нормативної грошової оцінки його земельної ділянки.

В обов’язковому порядку надається лише в окремих випадках: при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника земельного податку), а надалі — у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки. Подавати оригінал або копію такої довідки (у визначених законодавством випадках) — вирішує платник.

 

Про застосування понижуючого коефіцієнту

Якщо роботодавці дотрималися умов для застосування понижуючого коефіцієнта, визначених законодавством для попереднього звітного періоду, однак не застосували його, вони не мають права здійснити перерахунок ЄСВ за такий період, застосовуючи понижуючий коефіцієнт.

Якщо хоча б по одній застрахованій особі здійснюється донарахування сум ЄСВ до розміру мінімальної зарплати (виключенням є лікарняні, відпускні та допомога у зв’язку з вагітністю та пологами), понижуючий коефіцієнт страхувальником не застосовується взагалі.

 

Підвищена податкова соціальна пільга

Платник податку має право на зменшення суми  місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, що дорівнює  у 2015 році 609 грн.

 Підвищена соціальна пільга в розмірі 150%  від суми звичайної пільги надається окремим категоріям платників, зокрема:

- одинокій матері (батькові), вдові (вдівцю) або опікуну, піклувальнику — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

- утримує дитину-інваліда  у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

- чорнобильцям 1 або 2 категорії;

- учням, студентам, аспірантам, ординаторам, ад’юнктам;

- інвалідам I або II групи, у тому числі з дитинства;

- учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни,.

У 2015 року 150% податкова соціальна пільга становить 913,50 грн.

 

У якому торгівельному приміщенні можна торгувати алкоголем?

Місце торгівлі в одному торговому приміщенні не обмежується площею для тютюнових виробів та пива у т.ч на розлив.

Для інших алкогольних напоїв (окрім пива) торговельна площа має становити не менше 20 кв. метрів, бути обладнана реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або мають бути наявні книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), у яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів незалежно від того, чи оформлюється через них продаж інших товарів.

 

Доповнення до податкових декларацій платники можуть подавати в електронному вигляді

Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі необхідності платник податків може подати разом з податковою декларацією доповнення до такої податкової декларації. Доповнення складається  за довільною формою та подається з поясненням мотивів його подання.

Платники податків, які подають податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, можуть надати пояснення до них в контролюючі органи в електронній формі.

Для забезпечення можливості подання доповнення до декларації з поясненням в електронному вигляді передбачено спеціально відведене місце для складання такого доповнення за довільною формою.

 

Перевірка податкового статусу контрагента

Із 1 січня 2014 року скасовані свідоцтва платників податків, і тепер усі необхідні відомості про контрагента можна одержати на офіційному сайті ДФС.

Завдяки сервісу веб-сайту ДФС ви можете дізнатися, чи перебуває даний контрагент на обліку в органах ДФС і чи є в нього на поточну дату податковий борг.

 

Коли подати заяву про виключення з реєстру платників ПДВ?

Суб’єкт господарювання може перейти на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Для зручності платники ПДВ, які відповідно до норм ПКУ прийняли рішення про перехід на спрощену систему оподаткування із ставкою, яка не передбачає сплату ПДВ можуть подати заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ одночасно із заявою про застосування спрощеної системи оподаткування.

Якщо контролюючим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що не передбачає сплату ПДВ, то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку проводиться виключення такого суб’єкта з реєстру платників ПДВ на підставі поданої ним заяви про анулювання реєстрації згідно з п.п. «в» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

 

Про оподаткування пенсій

Відповідно до п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

Положення п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

Чи нараховувати амортизацію платнику, який не здійснює коригування фінрезультату

Платники податку, у яких річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 мільйонів гривень, мають право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, в тому числі на різниці, які виникають при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України, тобто при визначенні балансової вартості основних засобів (нематеріальних активів) та розрахунку їх амортизації користуватись лише нормами бухгалтерського обліку.

 

Чи необхідно єдиннику 3 групи подавати заяву для внесення змін до видів діяльності

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку 3 групи, які були зареєстровані та внесені до реєстру платників єдиного податку до 31.12.2014 року не зобов’язані подавати заяву щодо внесення до реєстру платників єдиного податку відомостей про види господарської діяльності.

 

Як оподатковується дохід підприємця від діяльності, не зазначеної в реєстраційних даних?

Відповідно до п. 177.6 ст. 177 ПКУ у разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку - фізичних осіб.

Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності.

Це правило не застосовується в разі виплати доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця (п. 177.8 ст. 177 ПКУ).

 

Підприємство здійснює ліквідацію основних засобів та надає до податкової відповідний документ про знищення

Якщо з незалежних від платника ПДВ обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник ПДВ змушений відмовитися від їх використання внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, то такий платник ПДВ, на підставі наказу керівника підприємства у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, здійснює їх ліквідацію та подає до податкової декларації з ПДВ за такий звітний період відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

 

Платник отримав збитки від господарської діяльності, коли припинити сплату авансових внесків?

Першим звітним (податковим) періодом, з якого платники податку на прибуток мають право застосувати норми абзацу дев’ятого п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України, є звітний (податковий) період – три квартали 2015 року.

Тобто платник податку на прибуток, який сплачує авансовий внесок та за підсумками трьох кварталів 2015 року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за три квартали 2015 року та не сплачувати авансові внески з грудня 2015 року та січня - травня 2016 року.

 

Якщо фізособа придбаває автомобіль у підприємства

 Враховуючи те, що продаж рухомого майна здійснюється юридичною особою фізичній особі, тобто фізична особа фактично несе витрати на придбання майна, то об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб у фізичної особи не виникає.

Однак, якщо при продажу рухомого майна юридичною особою надається індивідуальна знижка фізичній особі, то у фізичної особи виникає дохід у розмірі наданої знижки. У такому випадку фізооба має подати річну декларацію про майновий стан та доходи та сплатити податок за ставкою 15(20)%.

 

Подарунок отримано малолітньою дитиною, хто сплачує податок?

Батьки (усиновителі) та опікуни (піклувальники) у разі отримання малолітньою/неповнолітньою дитиною подарунку (спадщини), повинні подати податкову декларацію від імені малолітньої/неповнолітньої дитини та сплатити податок на доходи фізичних осіб, відповідно до п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України.

 

Дотримуйтесь порядку ведення Книги обліку доходів і витрат

У разі якщо перевіркою фізособи-підприємця, який перебуває на загальній системі оподаткування, встановлюється порушення щодо неналежного ведення Книги обліку доходів та витрат, то такий суб’єкт господарювання притягується до адміністративної відповідальності, а також до нього застосовуються фінансові санкції.

Згідно зі ст. 20 Закону  про застосування РРО до суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості не облікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше 170 грн.

Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає, що неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 51 грн до 136 грн. (ст. 164 прим.1).

За повторне порушення протягом року розмір штрафу збільшується від 85 грн до 136 грн.
     

Якщо власник житлової нерухомості здає майно в оренду

Якщо фізична особа – власник об’єкта житлової нерухомості протягом кількох місяців звітного року здавала об’єкт житлової нерухомості в оренду, пільга зі сплати податку на такий об’єкт не застосовується починаючи з того місяця, в якому фактично об’єкт здавався в оренду та до кінця місяця, в якому припинено здачу в оренду такого об’єкта.

Для проведення звірки даних, зокрема, щодо об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку, права на користування пільгою зі сплати податку, фізична особа має право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації).

 

Реєстрацію платника ПДВ анульовано: як діяти єдиннику

У разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом V ПКУ, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4% (для платників єдиного податку 3 групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

При виявленні контролюючим органом порушень вимог платниками єдиного податку 1 -3 груп, що встановлених розділом XIV ПКУ анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу  на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.

Відновити реєстрацію платника єдиного податку буде можливо не раніше ніж після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

 

Які пільги з податку на нерухоме майно мають громадяни?

 Оподатковується є загальна площа квартири та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності громадян. Податковий кодекс передбачає пільги для громадян із сплати податку на нерухоме майно. А саме, площа об’єктів житлової нерухомості зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

Якщо елітний автомобіль придбано протягом року

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування транспортним податком від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За авто придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

Чи можливо отримати електронний ключ через Інтернет без особистої присутності в центрі?

Процедура отримання послуг електронного цифрового підпису від АЦСК ІДД не передбачає можливість реєстрації заявників через мережу Інтернет.

Відповідно до вимог Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту заявник, або його довірена особа, мають бути особисто присутніми під час процедури реєстрації. Детально з процедурою реєстрації можна ознайомитись на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД http://www.acskidd.gov.ua у розділі «Реєстрація користувачів».

 

Платники єдиного податку не мають права на взаємозалік

Юрособи - платники 3 групи не мають права здійснювати бартерні операції, в тому числі погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) іншим способом ніж грошовим, такі вимоги визначено п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу.

У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж грошовий, платники єдиного податку в декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій та оподатковують їх за ставкою у подвійному розмірі від визначеної для такого платника.

А також  з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків, перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.

 

Магазин працює цілодобово: коли друкувати Z-звіт

Якщо суб’єкт господарювання працює цілодобово, то фіскальний звітний чек (Z-звіт) повинен роздруковуватися кожного дня по закінченні робочої зміни, але не пізніше 24 години цього дня.

 

Ліміт каси на період переробки сільськогосподарської продукції

Згідно Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні  №637, підприємства, що виробляють та перероблюють сільськогосподарську продукцію, різних організаційно-правових форм (акціонерні товариства, агрофірми тощо) можуть установлювати (переглядати) ліміт каси на період заготівлі та перероблення сільськогосподарської продукції згідно з фактичними показниками їх касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три місяці сезону виробництва (перероблення) сільськогосподарської продукції попереднього року.

 

Відображаємо у формі № 1 ДФ дохід з урахуванням натурального коефіцієнта

При нарахуванні доходу у негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за формулою: К = 100 : (100 - Сп), де К - коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

До цієї формули застосовуються існуючи дві ставки податку: для ставки податку 15% — коефіцієнт 1,17647;  для ставки податку 20% — коефіцієнт 1,25.

При цьому, суми нарахованого доходу у графах 3а та 3 форми 1-ДФ  відображаються з урахуванням цього коефіцієнту.

До війського збору не передбачено застосування такого коефіцієнта. Тому у рядку "Військовий збір"  загальні суми нарахованого та виплаченого доходу, а також суми нарахованого та перерахованого військового збору відображаються у грошовій формі (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.