Інформація Лозівської ОДПІ Міндоходів у Харківській області від 08.12.2015

Роман Насіров: У листопаді ДФС має три рекорди з надходжень до бюджету

За словами керівника фіскальної служби, у листопаді поточного року ДФС має три рекорди з надходжень до бюджету. Перший – це надходження митних платежів. У листопаді було зібрано 20, 2 млрд. грн., що перевищує планове завдання на 21,6%, або на 3,6 млд. грн. Таке перевиконання показників дозволило ДФС за останні три місяці спрямувати на розвиток інфраструктури областей, які беруть участь в експерименті щодо перерозподілу перевищення митних надходжень, 434,6 млн. грн., з яких 183,7 млн. грн. перераховано у листопаді. Другим рекордом Голова ДФС назвав надходження податку на додану вартість. «У листопаді збір ПДВ становить 10, 8 млрд. грн. при середньомісячних надходженнях протягом року – 8,5 млрд. грн. Це найбільший показник за всю історію адміністрування цього податку», – підкреслив Роман Насіров. Третім рекордом у роботі фіскальної служби є надходження податків і зборів до загального фонду державного бюджету – у листопаді забезпечено 48,9 млрд. грн. надходжень, що є найбільшим показником за історію існування служби. «Серед позитивних зрушень Роман Насіров також назвав стан з відшкодування ПДВ. Бюджетний ресурс на грудень визначено в сумі 6,1 млрд. грн., однак завдяки перевиконанню планів очікується збільшення цієї суми до 10 млрд. грн. Роман Насіров подякував сумлінним платникам податків та висловив упевненість, що 2016 рік розпочнеться з повної сплати всіх обов’язкових податків та забезпечить гарні умови адміністрування.

 

 Нова декларація про майновий стан і доходи

З 1 січня 2016 року запроваджується нова форма декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом Мінфіну від 02.10.15р. № 859, реєстрація в Мінюсті 26.10.15р. № 1298/27743. За результатами 2015 року громадяни, які отримували доходи не від податкових агентів (зокрема від інших фізичних осіб) та іноземні доходи, визначають податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та військовому збору в одній податковій звітності. Для спрощення та зменшення часу для її заповнення обсяг зменшено з 2 аркушів до 1, а кількість додатків – з 7 до 4. У разі застосування права на податкову громадяни відтепер заповнюють лише декларацію, в якій відображають загальну суму понесених витрат та суму податку до повернення. Відомості щодо відчуження нерухомого (рухомого) майна відображаються в декларації без заповнення додатку та переліку відчуженого майна. Таким же чином декларуються доходи від надання майна в оренду. За результатами 2015 року підприємці, які перебувають на загальній системі подають декларацію про майновий стан і доходи до 10 лютого 2016 року, в якій разом з доходами від підприємницької діяльності декларують іноземні та інші доходи. Громадяни та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подають декларацію про майновий стан і доходи за результатами 2015 року до 01 травня 2016 року. Оскільки, 01 травня 2016 року припадає на вихідний день, відповідно до норм податкового законодавства останній день подання декларації про майновий стан і доходи переноситься на перший робочий день, тобто, 03 травня 2016 року.

Нагадуємо про необхідність інформування фіскальної служби у випадку зміни даних

Податковий кодекс передбачає, що фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати органам ДФС відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви. Для надання відомостей передбачена спеціальна форма заяви - №5ДР. Разом із нею громадянин надає копії документів, в які були внесені зміни. Наприклад, у випадку зміни прізвища – паспорт, документ, що підтверджує зміни (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розлучення тощо) та облікову картку з реєстраційним номером платника податків Для оформлення змін можна звернутися в будь-який Центр обслуговування платників. Внесення змін до Державного реєстру здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання Заяви до органу ДФС. Не варто зволікати з наданням до контролюючих органів зазначеної інформації. Особливо це важливо сьогодні, коли багато громадян звертаються до Центрів соціального захисту за отриманням субсидій. Останні в свою чергу здійснюють запит до фіскальної служби з метою перевірки даних про громадянина.

Зміни у Порядку акумулювання сільгосппідприємствами сум ПДВ

Постановою від 25.11.15р. № 976 внесено зміни до Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум ПДВ на спецрахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. Тепер сільгосппідприємству як платнику ПДВ додатково відкривається в системі електронного адміністрування ПДВ, крім автоматично відкритого рахунка, рахунок, призначений для перерахування коштів на спеціальні рахунки підприємства, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. При виключенні підприєства з реєстру суб’єктів спецрежиму необхідно в місячний строк закрити спеціальний рахунок. Згідно зі змінами, на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарське підприємство повинне складати декларацію і подавати її в електронному вигляді до територіального органу ДФС. У декларації слід зазначати реквізити спеціального рахунка. Для акумулювання коштів підприємство зараховує їх на власний рахунок в СЕА ПДВ, відкритий для перерахування коштів на його спеціальний рахунок. Зараховані кошти перераховуються автоматично протягом операційного дня, в якому надійшли на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства.

Діяльність не пов’язана із статутною: дії неприбуткової організації

Якщо неприбуткова організація отримує доходи від діяльності, яка не пов’язана із статутною (продаж основних засобів) та не використовує їх для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації її мети та напрямів діяльності, згідно установчих документів, то така неприбуткова організація зобов’язана подати звіт про використання доходів за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій. З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня звітного року щоквартально подається квартальна фінансова і податкова звітність з податку на прибуток та сплачуєтьсяи податок у термін, визначений для квартального періоду. З наступного звітного року така неприбуткова організація сплачує податок на прибуток на підставі податкової декларації, яка подається до контролюючих органів за звітний рік, і не сплачує авансових внесків.

Сума компенсації мобілізованим звільняються від військового збору

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (п.п. «и» п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ). Дохід, отриманий працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період у вигляді компенсаційних виплат, який виплачується роботодавцем за рахунок коштів державного бюджету у межах середнього заробітку відповідно до Порядку №105, звільняється від оподаткування військовим збором.

Коригуємо ПДВ при збільшенні ціни товару

У разі якщо покупець не здійснював доплату, постачальник на дату постачання першої партії продукції складає розрахунок коригування, в якому здійснюється два записи:  зі знаком «-» обсяг фактично поставленого товару за старою ціною;  зі знаком «+» обсяг фактично поставленого товару, перерахований з урахуванням нової ціни поставки. У разі якщо до дати фактичної поставки товару покупець здійснив доплату, у розрахунку коригування зазначають:  зі знаком «-» весь обсяг товару, який підлягає постачанню за старою ціною;  зі знаком «+» аналогічний обсяг товару за новою ціною. У разі часткової доплати у розрахунку коригування записують:  зі знаком «-» весь обсяг товару, який підлягає постачанню за старою ціною;  зі знаком «+» обсяг товару, перерахований з урахуванням нової ціни поставки в межах отриманого авансу (з урахуванням отриманої доплати).

Як орендодавцю обліковувати поліпшення основних засобів

Витрати, спрямовані орендодавцем на поліпшення орендованих основних засобів, включаються до первісної вартості основних засобів та підлягають амортизації. Адже первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання такого об’єкта.

Викрадення авто не звільняє його власника від сплати транспортного податку

Якщо викрадений легковий автомобіль, що використовувався до 5 років з об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см., не знято з реєстрації в органах внутрішніх справ, тобто він обліковується у власності платника податку, то такий платник зобов’язаний сплачувати транспортний податок за ставкою та у строки, встановлені статтею 267 ПКУ.

Спільна діяльність без утворення юрособи: хто платить

ЄСВ Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податків. Тож платником ЄСВ під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа — один з учасників такого договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету.

Штраф за неправомірне застосування ПСП: чи відображати в 1ДФ

Порядком подання Податкового розрахунку за ф. 1-ДФ, не передбачено відображення штрафних санкцій, які застосовуються до платника податку в разі порушення ним норм застосування податкової соціальної пільги. Отже, якщо у звіті зазначено ознаку ПСП, без права на її застосування, то необхідно подати уточнюючий податковий розрахунок за цей період. Коригування показників форми № 1ДФ проводиться за правилами, встановленими Порядком. В уточнюючому розрахунку заповнюються два рядки: рядок, який підлягає вилученню з попереднього розрахунку (у графі 8 такого рядка у попередньому розрахунку відображалась ознака неправомірно наданої ПСП), та новий рядок, який підлягає введенню. У новому рядку в графах 3а і 3 відображаються суми нарахованого та виплаченого доходу (дорівнюють сумам, відображеним у цих же графах рядка на вилучення), у графі 4а — сума вірно нарахованого податку (без застосування податкової соціальної пільги), у графі 4 — сума перерахованого податку (дорівнює сумі, відображеної у графі 4 рядка на вилучення), у графі 5 — ознака доходу «101», у графі 8 — прочерк, у графі 9 — проставляється «0» (ознака рядка на введення). Сума утриманої недоплати, перерахована до бюджету, відображається у податковому розрахунку за звітний період, у якому це перерахування фактично відбулось.

Про нарахування військового збору при натуроплаті

Пунктом 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ не передбачено застосування для військового збору коефіцієнта, який застосовують при нарахуванні доходів у негрошовій формі. Тож збільшення бази оподаткування на розмір військового збору при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб законодавство не передбачає. Лист ДФС від 27.11.2015 № 25405/6/99-99-17-02-01-15

Коли звіт з ЄСВ можуть визнати неприйнятим

Підтвердженням поданої звітності з ЄСВ є квитанція № 1 та квитанція № 2. Квитанція № 1 свідчить, що звіт прийнято для опрацювання та за результатами обробки у Пенсійному фонді буде сформовано другу квитанцію, що буде надіслана на електронну адресу, з якої надійшов звіт. Квитанція № 2 містить інформацію про результат обробки звіту і внесення ( чи невнесення) відомостей зі звітності до реєстру застрахованих осіб Дерреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Отже, квитанція № 2 свідчить лише про те, що дані зі звіту завантажено до Реєстру застрахованих осіб, ведення якого покладено на ПФУ. Відповідно до чинного законодавства зареєстрована у фіскальних органах звітність з ЄСВ підлягає камеральній перевірці. Тож орган ДФС після отримання платником квитанції № 2, яка свідчить про внесення відомостей зі звітності страхувальника до Реєстру застрахованих осіб, на підставі камеральної перевірки має право визнати такий звіт неприйнятим, якщо його було подано з порушенням встановленого порядку.

Оподаткування одноразової допомоги сім’ї померлого працівника

Одноразова допомога, яка визначена трудовим договором (контрактом) та сплачується членам сім’ї у разі смерті особи в період дії трудового договору (контракту), оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах. У податковому розрахунку форми № 1ДФ така допомога відображається за ознакою доходу «127». При цьому отримувачем зазначають фізичну особу, яка фактично отримала такі кошти. Нагадаємо, у разі якщо дохід фізичної особи оподатковується ПДФО, його потрібно оподаткувати також і військовим збором.

Коли застосовують «мінзарплатне» правило для нарахування ЄСВ

Сума ЄСВ розраховується з розміру мінімальної заробітної плати, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує такого розміру. Зазначене правило застосовується за умови перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та факту звільнення застрахованої особи в звітному періоді немає. При цьому повністю відпрацьованим також вважається місяць, коли працівника прийнято на основне місце роботи в перший робочий день місяця, який не збігається з першим числом календарного місяця, за умови відпрацювання повністю всіх робочих днів у такому місяці. Лист ДФС від 29.10.2015 № 23026/6/99-99-17-03-07-15

Cума кредиту не включається до складу витрат підприємця

Підприємець на загальній системі оподаткування не має права включати до складу витрат суму погашеного кредиту, який отримувався для здійснення підприємницької діяльності, та сплачених відсотків, які нараховані за його користування. Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця. Пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів підприємця від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, який не містить витрат на погашення суми кредиту та сплачених відсотків за його користування.

Застосування реєстраторів розрахункових операцій при наданні послуг

Законами України від 28.12.14 №71та від 01.07.15 №569 внесено зміни до порядку застосування касових апаратів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Метою цих змін є запобігання можливим порушенням з боку суб’єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за товари (послуги). Відповідно до зазначених змін підприємства, які здійснюють діяльність у сфері послуг за готівкові кошти (перукарні, салони краси, спортивні клуби, хімчистки, сервісні центри з ремонту побутової техніки, кредитні спілки, ломбарди, страхові компанії тощо) мають проводити оплату за надані послуги через реєстратори розрахункових операцій. Суб'єкти господарювання при продажу товарів у мережі Інтернет також повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій та видавати покупцю розрахунковий документ встановленої форми.

У які строки здійснюється реєстрація платника єдиного податку?

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку. Якщо відсутні підстави для відмови у реєстрації платником єдиного податку, то такі дії виконуються протягом двох робочих днів від дати надходження заяви на застосування спрощеної системи оподаткування. У разі відмови у реєстрації, контролюючий орган зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена у встановленому порядку.

Яка передбачена відповідальність за непроведення податковим агентом перерахунку сум доходів і сум податкових соціальних пільг?

Роботодавець, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, має здійснювати перерахунок суми доходів, нарахованих працівнику у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги: а) за наслідками кожного звітного року під час нарахування зарплати за останній місяць звітного року; б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням працівника або втрати права на її застосування; в) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем. Якщо контролюючими органами визначається сума податкового платежу з податку на доходи під час перевірки платника, то застосовуються штрафні санкції в розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання. При виявленні аналогічного порушення повторного протягом 3-х років від попередньої перевірки, штраф стягується у розмірі 50% суми нарахованого ПДФО. Чинним законодавством не передбачено відповідальності за нездійснення податковим агентом перерахунку сум доходів і сум податкової соціальної пільги, якщо за наслідками цього не виникло недоплати податку на доходи фізичних осіб та відсутні помилки в звітності.

16 грудня – останній день подання заяви про перехід на спрощену систему

Суб’єкт господарювання може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Здійснити перехід на спрощену систему оподаткування можна один раз протягом календарного року. При цьому необхідно дотримуватись умов для застосування спрощеної системи встановлених ст. 291 ПКУ. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Хто надає інформацію про відкриття/закриття рахунків? Фінансові установи у день відкриття/закриття рахунка платника податків подають відомості про це в електронному вигляді на адресу Інформаційного порталу Державної фіскальної служби України. У разі неможливості подання з технічних причин Повідомлення в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку таке Повідомлення може бути надано або надіслано поштою з повідомленням. Не пізніше наступного робочого дня органи ДФС надсилають до фінансової установи повідомлення щодо взяття рахунка на облік. Рахунок вважається взятим на облік у контролюючому органі у час та дату отримання фінансовою установою повідомлення про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення.

Набрала чинності нова форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 01.12.2015 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (далі - Наказ № 897), яким затверджено нову форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Яку суму платник ПДВ може повернути з електронного рахунка в СЕА

Згідно з п. 2001 .6 ПК, якщо на дату подання декларації у платника ПДВ сума коштів у СЕА (ряд. 1 витягу за формою J/F 1401205) перевищує суму, що підлягає сплаті до бюджету згідно з декларацією, то надлишок може бути повернений такому платникові на поточний рахунок. Для цього разом з декларацією слід подати додаток 4. На суму, заявлену до повернення із СЕА на поточний рахунок платника ПДВ, зменшується ліміт реєстрації (ряд. 2 витягу за формою J/F 1401205). Наприклад, якщо сума коштів на електронному рахунку в СЕА становить 10 000 грн., а ліміт реєстрації – 8 000 грн., то повернення всієї суми (10 000 грн.) на поточний рахунок призведе до від’ємного значення ліміту реєстрації. Платник ПДВ має право повернути на свій поточний рахунок надмірно перераховані на електронний рахунок в СЕА гроші тільки в межах ліміту реєстрації.

Чи оновлювати довідку форми № 3-ДФ?

Платнику податків не потрібно отримувати нову довідку за формою № 3-ДФ, якщо інформація, зазначена у довідці, не змінюється та термін дії її не закінчився. Податковий кодекс визначає, що не оподатковуються доходи громадян від продажу власної сільгосппродукції, що вироблена або перероблена безпосередньо такою особою на земельних ділянках, наданих згідно Земельного кодексу для ведення садівництва, присадибній, дачній ділянці або особистого селянського господарства за умови, що сукупний розмір таких ділянок не перевищує 2 га. Власник сільськогосподарської продукції (крім тваринницької) при її продажу подає податковому агенту копію довідки про наявність у нього вищезазначених земельних ділянок. Довідка видається сільською, селищною або міською радою строком на п’ять років. У разі зміни інформації, власник сільськогосподарської продукції звертається з письмовою заявою та протягом п’яти робочих днів має отримати оновлену довідку з відповідними змінами. При цьому попередня довідка анулюється. Підприємці - спрощенці можуть здійснювати діяльність лише за тими видами, які зазначені в облікових даних

Фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим гл.1 р.XIV Кодексу, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою. Якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, то такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для платників податків - фізичних осіб. Отже, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку не має права здійснювати в межах підприємницької діяльності такі види діяльності, які не зазначені в його облікових даних.

Підприємство-платник єдиного податку реалізує основні засоби

При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів. Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу. Для юридичних осіб – платників єдиного податку не передбачено обов’язкової умови щодо продажу основних засобів за ціною не нижче їх оціночної вартості ( п. 292.2 ст. 292 ПКУ).

Як оподатковуються доходи єдинника 1 або 2 групи у першому місяці його державної реєстрації

З моменту подання заяви на застосування спрощеної системи оподаткування новостворена фізична особа – підприємець вважається такою, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, а платником єдиного податку – з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація. Доходи, отримані такою особою з моменту подання заяви на застосування спрощеної системи оподаткування, включаються до податкової декларації платника єдиного податку.

Про можливість надання звітності поштою

З 1 вересня податкові декларації поштою треба надсилати на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного Податковим кодексом. Такі вимоги передбачено Законом України від 17.07.2015 №655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» (набрав чинності з 01.09.2015р).

Як звітує по ЄСВ нотаріус, що не має найманих працівників?

Форми та строки подання звітності передбачено Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435. Особи, які провадять незалежну професійну діяльність без використання праці найманих працівників, формують та подають звіт самі за себе один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Звіт подається за формою згідно таблиць 3, 4 додатка 5 до Порядку № 435 із зазначенням типу форми «початкова».

Про термін дії договору про одноразову сплату ЄСВ

Термін дії договору про одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування - 10 календарних днів з дня його підписання. Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, подається протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії Договору. При цьому одноразова сплата єдиного внеску здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту підписання Договору.

Який порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування

Громадянин має право ввезти на митну територію України для власного споживання харчові продукти одного найменування загальною масою до 2 кг, за умови, що загальна вартість усіх продуктів не перевищує 200 євро. На бажання громадянина або на вимогу посадової особи митниці може бути заповнена митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності.

Сплачуйте ЄСВ своєчасно

У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 20% несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску. Штраф у розмірі 10% нараховується за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів). На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення. Порушники несуть також адміністративну відповідальність. За несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг), – тягне за собою накладення штрафу від 40 до 80 нмдг, за повторне за рік вчинення таких дій – від 150 до 300 нмдг. Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, у сумі більше 300 нмдг – тягне за собою накладення штрафу від 80 до 120 нмдг, за повторне за рік вчинення таких дій – від 150 до 300 нмдг.

Як відображається акцизний збір у Книзі обліку підприємця на загальній системі оподаткування

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначено ст.177 ПКУ. Вказаний перелік не містить акцизного збору, включеного до вартості товару та сплаченого під час його придбання. Тому, підприємець на загальній системі оподаткування у Книзі обліку доходів та витрат суму акцизного збору, у разі її включення до вартості проданих товарів:  зазначає у графі 2 «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності»,  не відображає в графах 5-8 «витрати, пов’язані із господарською діяльністю». Застосування та зміна печатки - за бажанням підприємця Згідно з Господарським кодексом суб'єкт господарювання може мати печатки. Для виготовлення печаток одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається. Відсутні вимоги щодо обов'язкової наявності печатки у суб'єкта господарювання. На печатціі ФОП зазвичай відображаються основні реквізити (ПІП, ІПН та ін). В разі зміни основних реквізитів, що зазначені на печатці фізичної особи – підприємця, печатка, з якою працює суб’єкт, може бути замінена у разі необхідності. Таким чином, підприємець самостійно визначає порядок організації своєї діяльності при вирішенні питання подальшого використання печаток та необхідності зміни печатки у зв’язку зі зміною адреси реєстрації.

Чи нараховують ЄСВ на лікарняні, виплачені працівнику після його звільнення

Після звільнення працівника підприємство не несе обов’язку страхувальника, а, відповідно, і платника страхових внесків. Таким чином, особам, яким після звільнення нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності, ЄСВ на зазначені суми не нараховують.