До уваги власників автотранспорту! Лозівська РДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

До уваги власників автотранспорту! Лозівська РДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 7 лютого 2020
 
 
 
До уваги власників автотранспорту!
Лозівська районна державна адміністрація
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Лозівського району, 
 що відбудеться 11 березня 2020 року
 
Приміські автобусні маршрути
№ з/п об’єкту конкурсу
№ маршруту та найменування кінцевих зупинок
Рухомий склад
Кількість рейсів на добу
Режим руху
Примітка
Кількість автобусів з урахуванням резервних
Загальна місткість автобусу, що передбачена технічною характеристикою
1
 № 1433 Лозова (4мрн) - Чернігівське
2
від 16
6
Маршрутне таксі
 

 

Згідно із ст. 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі - Закон) у конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид перевезень, що винесено на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у ст. 34 Закону та наступним умовам:

- обов’язкове надання в якості конкурсної пропозиції на кожен об’єкт конкурсу, що містить приміські маршрути, щонайменше одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- наявність у перевізника-претендента необхідної кількості резервного рухомого складу відповідної місткості згідно з підпунктом 4 п.12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами) (далі - Порядок);
– забезпечення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування пасажирів;
– перевезення громадян пільгових категорій згідно з чинним законодавством;
– забезпечення виконання вимог чинного законодавства, що регулює роботу автомобільного транспорту;
– дотримання трудового законодавства України, забезпечення належних умов праці;
– робота перевізника за договором з Лозівською районною державною адміністрацією;
– забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків — з 1 січня 2020 року;
  • відповідність  рухомого складу технічним та екологічним показникам;
– вимоги до автобусів щодо класу та комфортності передбачені Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007 №285 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766.
Організатор перевезень - Лозівська районна державна адміністрація, 64600,           м. Лозова, вул. Лозовського, 10-а.
Робочий орган – філія «Харківавтотранссервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс», 61124, м. Харків, проспект Гагаріна, 127-а, кім. 205, 214, тел./факс 737-35-47, e-mail: oblavto_kh@ukr.net.
Перелік документів, які претендент подає конкурсному комітету, визначені Порядком, який розміщено на WEB-сайті Верховної ради України (http://zakon.rada.gov.ua). Для одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсів (у т.ч. інформації щодо розкладів та інтервалів руху на автобусних маршрутах), переліку та бланків документів для участі у конкурсі, можна звертатися до організатора перевезень або робочого органу.
Засідання конкурсного комітету відбудеться 11 березня 2020 року. Початок засідання о 14 годині 00 хвилин за адресою: м. Лозова, вул. Лозовського, 10-а,             каб. № 43, Лозівська районна державна адміністрація.
Плата за участь у конкурсі  на приміському автобусному маршруті, становить на діючий об’єкт конкурсу – 3242,32 грн. у т.ч. ПДВ – 540,39 грн.
Плата за участь в конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування перераховується за реквізитами: отримувач – філія «Харківавтотранссервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс», код ЄДРПОУ 38085536, розрахунковий рахунок № UA543138490000026003001201789 в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» м. Запоріжжя, МФО 313849, платіжне доручення (квитанція) повинне бути з позначкою «Плата за участь у конкурсі 11 березня 2020 року».
Документи для участі у конкурсах приймаються до 21 лютого 2020 року включно за адресою: Лозівська районна державна адміністрація, 64600, м. Лозова,      вул. Лозовського, 10-а, каб. № 46. Режим роботи: з 8 до 17 години  щодня, крім суботи, неділі та святкових днів. Документи для участі в конкурсах подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах) з відповідними позначками №1 і №2. Конверт з позначкою «№1» повинен містити документи згідно з п.29 Порядку. Конверт з позначкою «№2» повинен містити інформацію про те, на який об’єкт конкурсу перевізник-претендент подав документи для участі.
 Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються.
 
 
Лозівська районна державна адміністрація