Інструкція щодо подання та розгляду запита

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» отримати публічну інформацію можна у відповідь на інформаційний запит.
Для подання запиту та отримання публічної інформації громадяни можуть звернутися до головного спеціаліста загального відділу апарату райдержадміністрації Лук'яненко Оксани Юріївни з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, п'ятниця з 8.00 до 15.45 перерва з 12.00 до 12.45. Вихідні дні субота, неділя.

В Лозівській районній державній адміністрації запити приймаються:
- по телефону 2-37-78
- факсом 2-35-85
- електронною поштою lozivskarda@ukr.net 

Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу:Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, 10 А, Лозівська районна державна адміністрація

Запит на інформацію складається в довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити, чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис та дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення оформлення письмових інформаційних запитів громадяни можуть подавати запити шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в загальному відділі апарату райдержадміністрації.

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальний спеціаліст, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Відповідь на запит надається не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Форма запиту на інформацію